Przekaz informacji

Przekaz informacji pomiędzy poszczególnymi grupami czy jednostkami jest kluczowy w odpowiedniej komunikacji.

Współczesna architektura miejska to nie tylko efektowne parki czy łatwki ale również rozwiązania praktyczne, które mają służyć społeczeństwu. Zaprezentowane poniżej pomysły to przekaz informacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami  administracji publicznej a ich odbiorcami. Obecnie gabloty informacyjne pojawiają się także w duzych przedsiębiorstwach i zakładach, gdzie przepływ informacji do poszczególnych jednostek nie jest możliwy w inny sposób. To praktyczność i skuteczność, której nie da się nie zauważyć. Tym bardziej, iż aranżacja ulicy z zastosowaniem takich rozwiązań nie wymaga specjalnych zabiegów. 

Aktywne filtry