Oczomyjki a bezpieczeńśtwo twoich pracowników

Bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią dla pracowników. Posiadając plan bezpieczeństwa, można zmniejszyć ryzyko dla pracowników i zapewnić im bezpieczeństwo. Ważną kwestią są także wymagania normy ANSI Z358.1. Aby lepiej przedstawić ten temat, podzieliliśmy te zagadnienia na pięć podstawowych tematów:

1. LOKALIZACJA URZĄDZENIA

Zgodnie z normą ANSI urządzenie awaryjne musi znajdować się w odległości umożliwiającej dotarcie do niego z miejsca konkretnego zagrożenia w ciągu 10 sekund, a droga dostępu do urządzenia powinna być wolna od przeszkód; urządzenie musi znajdować się na tym samym piętrze, co miejsce zagrożenia. Należy również rozważyć liczbę potrzebnych urządzeń (natrysków/myjek) i ich indywidualne rozmieszczenie.

2. SYSTEMY SYGNALIZACYJNE

Rodzaj i liczba potrzebnych systemów sygnalizacyjnych zależy od rodzajów zagrożeń występujących w danym miejscu pracy. Jednak jedną z powszechnie stosowanych praktyk jest posiadanie co najmniej dwóch systemów sygnalizacyjnych, tak aby w razie awarii jednego z nich lub nieuruchomienia go w sytuacji awaryjnej pracownicy mogli dowiedzieć się, że potrzebują pomocy.

3. PLANOWANIE I SZKOLENIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Ważne jest, aby każda osoba pracująca w zakładzie wiedziała, co robić w razie sytuacji awaryjnej na terenie zakładu.

4. Wszystkie urządzenia awaryjne muszą być dobrze widoczne.

5. Urządzenie musi być widoczne

6. Najlepiej jest wybrać produkt, który jest łatwy w użyciu i nie wymaga zbyt wielu szkoleń

7. Sprzęt powinien być łatwy do zauważenia dzięki odpowiedniemu oznakowaniu, oświetleniu i zastosowaniu kolorystyki właściwej dla sprzętu BHP (zalecany jest kolor zielony). W przemyśle powszechnie używa się "zieleni sygnalizacyjnej" jako koloru do oznaczania sprzętu BHP, sprzętu pierwszej pomocy, w tym pryszniców ratunkowych i myjek do oczu.

8. Wybór właściwych produktów

W 2004 r. wydano normę ANSI, która wyraźnie określa zakres, w jakim powinna mieścić się temperatura wody dostarczanej do sprzętu ratowniczego. Norma Z358.1 wymaga, aby temperatura wody podczas całego piętnastominutowego cyklu płukania ciała mieściła się w zakresie od 15,5°C do 38°C. Ograniczenie to wprowadzono, ponieważ zbyt gorąca lub zbyt zimna woda może być niebezpieczna dla ludzi - a przynajmniej wpłynie na czas potrzebny do opłukania ciała za pomocą urządzenia ratunkowego. Potrzeba zapewnienia wody o regulowanej temperaturze była często pomijana przy określaniu wymagań dotyczących działania urządzeń ratunkowych. Może to mieć wiele poważnych konsekwencji zdrowotnych dla osób poszkodowanych i może prowadzić do procesów sądowych o odszkodowania dla poszkodowanych pracowników.

9. REGULOWANA TEMPERATURA WODY

W 2004 r. wydano normę ANSI, która wyraźnie określa zakres, w jakim powinna mieścić się temperatura wody dostarczanej do urządzeń ratowniczych. Norma Z358.1 wymaga, aby temperatura wody podczas całego piętnastominutowego cyklu płukania ciała wynosiła od 15,5°C do 38°C. Ograniczenie to wprowadzono, ponieważ zbyt gorąca lub zbyt zimna woda może być niebezpieczna dla ludzi - a przynajmniej wpłynie na czas potrzebny do opłukania ciała za pomocą urządzenia ratunkowego. Konieczność zapewnienia wody o regulowanej temperaturze ma

Komentarze