WSPÓŁPRACA W RAMACH REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

Budżet obywatelski ma na celu włączyć mieszkańców w aktywne kreowanie przestrzeni i życia publicznego.
W ramach budżetu obywatelskiego bądź funduszu sołeckiego warto zadbać o rozwój i zabawę najmłodszych. Obywatele mogą zadecydować, jak będzie wyglądać ich osiedle, miasto, czy gmina.  Wiele szkół, przedszkoli ma teraz szansę na budowę przyszkolnego miejsca zabaw dla dzieci. Plac zabaw umożliwi im bezpieczny i harmonijny rozwój na świeżym powietrzu.  

Plac zabaw z budżetu obywatelskiego

Dotare.pl realizuje zadania z zakresu budżetu obywatelskiego w kontekście Architektury Miejskiej, infrastruktury Ścieżek Rowerowych, Placów Zabaw, Siłowni Zewnętrznych, od projektu wizualizacji po produkcję oraz montaż wyposażenia na terenie Polski.

 

Plac zabaw z funduszu sołeckiego

Fundusz sołecki to wyodrębnione pieniądze w gminie na poprawę warunków życia mieszkańców. O rozdysponowaniu budżetu mieszkańcy decydują na zebraniach wiejskich. 
Warto z tych środków utworzyć miejsce dla dzieci, w którym będą mogły się bezpiecznie bawić  i zawierać przyjaźnie na lata. Plac zabaw jest formą rozwoju nie tylko fizycznego, ale także społecznego, emocjonalnego, czy umysłowy. Miejsce rekreacji z środków funduszu sołeckiego będzie korzyścią dla wszystkich mieszkańców - od najmłodszych po seniorów. 

 

Oddziały przedszkolne przy szkołach 

W ramach projektu EFS 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" wydzielona program 9.1.1 PO KL w zakresie kompleksowego przygotowania placów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 3 - 5 lat. Projekt jest skierowany głównie na modernizacje i zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci. Place zabaw dla przedszkoli muszą być odpowiednio wyposażone - przede wszystkim liczy się tutaj rozwój najmłodszych oraz bezpieczeństwo. W ramach tego programu można pozyskać około 45 000 zł na doposażenie placu zabaw.