Reklamacje i Zwroty

Sprzedawca, czyli projektowaniemiasta.pl zobowiązany jest dostarczać zamawiane produkty w stanie nienaruszonym i idealnym. Klient ma prawo do złożenia reklamacji a także dokonania zwrotu zamówionego towaru.

Reklamacji można dokonać poprzez osobistą wizytę w placówce, pisemnie na adres: ul. Jasna 24, 25-523 Kielce oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dotare.pl

W takim dokumencie powinny znaleźć się:

1. informacje o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji a wszczególności daty wystąpienia oraz rodzaju wady;

2. formy zadośćuczynienia w postaci sprowadzenia danego przedmiotu do zgodności z Umową Sprzedaży, obniżenia cena albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

3. danych osobowych Klienta, który składa reklamację.

Sprzedawca (projektowaniemiasta.pl) ma 14 dni kalendarzowych na odniesienie się do reklamacji. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi w tym terminie oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamacje za uzasadnioną.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Oskara Kolberga 20, 25-640 Kielce. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Zarejestruj nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się inaczej lub Resetuj hasło