Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Zawód architekta, jest zawodem wolnym, lecz droga do bycia specjalistą w tej branży jest dość trudna. Oprócz studiów, początkujący architekt, musi również przynależeć do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zostać architektem?

Tytuł magistra inżyniera, który otrzymuje absolwent studiów drugiego stopnia nie obliguje do wykonywania zawodu. Polskie prawo, jasno definiuje, iż architektem, który może zgodnie z przepisami wykonywać swój zawód jest osoba, która widnieje na liście Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. IARP jest więc furtką, która otwiera możliwości na rynku pracy absolwenta.

Prawa i obowiązki członków

Członkowie IARP posiadają liczne prawa, których nie mieliby, nie należąc do tej organizacji. Przynależność, wiąże się jednak również z obowiązkami.

Należą do nich m.in. dostosowanie się i przestrzeganie etyki zawodowej, współpraca z IARP i stosowanie się do jej uchwał. Ważna jest również opłata składek członkowskich.

Do przywilejów można zaliczyć swobodne korzystanie z działalności samopomocowej oraz z prawnej pomocy izby. Można liczyć też na pomoc w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Komentarze