Dofinansowania na zbiorniki na wodę deszczową - klucz do zrównoważonej przyszłości

W obliczu rosnących wyzwań związanych z gospodarką wodną, w tym z ograniczonym dostępem do wody pitnej oraz koniecznością adaptacji do zmian klimatycznych, poszukiwanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań staje się priorytetem. Program "Moja Woda", prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jest odpowiedzią na te wyzwania, oferując dofinansowania na zbiorniki na wodę deszczową.

Program " Moja Woda " - zarys

Zainicjowany w czerwcu 2020 roku, program "Moja Woda" zachęca do budowy przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe i roztopowe. Przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy pragną zainwestować w zbiorniki retencyjne do zbiórki deszczówki. Docelowo ma na celu zarówno mitigację negatywnych skutków zmian klimatycznych, jak i promowanie gospodarki zasobami wodnymi w duchu zrównoważonego rozwoju.

Szczegóły dofinansowania Moja Woda

Do tej pory, program zapewniał dotacje do wysokości 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie, przy czym kwota ta nie mogła przekroczyć 80% kwalifikowanych kosztów instalacji. Minimalna kwota wydatków kwalifikujących się do uzyskania wsparcia wynosiła 2 tysiące złotych. W planach na 2023 rok przewiduje się kontynuację tej formy wsparcia, pomimo że szczegółowy regulamin oraz data rozpoczęcia nowego naboru pozostają jeszcze do ogłoszenia.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Beneficjentami programu są przede wszystkim indywidualni właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na instalację odpowiednich zbiorników retencyjnych na swoich działkach. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup, montaż, budowę oraz uruchomienie instalacji takich jak zbiorniki naziemne i podziemne na wodę deszczową, akcesoria ułatwiające gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych, a także infrastrukturę wspierającą, jak skrzynki rozsączające czy systemy na zielonych dachach.

Gdzie szukać wsparcia?

W kwestii zakupu i montażu zbiorników na wodę deszczową, a także pomocy w załatwieniu formalności związanych z dofinansowaniem, firma Dotare oferuje kompleksowe wsparcie. Eksperci firmy są gotowi pomóc w wyborze najlepszych rozwiązań, dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego domu, a także wskazaniu doświadczonego instalatora.

Podsumowanie

Program "Moja Woda" jest szansą na znaczącą poprawę gospodarki wodnej w skali mikro, przyczyniając się tym samym do globalnej walki z kryzysem wodnym. Dzięki dofinansowaniom polskie domy mogą stać się bardziej samowystarczalne pod względem wodnym oraz przyczynić się do ochrony ekosystemów i zasobów naturalnych.

Źródła:

Dofinansowania na zbiorniki na wodę deszczową w 2024 - Czy nadal kluczowe dla zrównoważonej przyszłości?

W obliczu nieustannie ewoluujących wyzwań związanych z gospodarką wodną, kwestia odpowiedniego zarządzania zasobami wodnymi staje się coraz bardziej paląca. Wśród rozwiązań proponowanych w celu przeciwdziałania tym wyzwaniom, szczególne miejsce zajmuje program "Moja Woda", który w latach 2020-2023 zapewniał wsparcie finansowe dla indywidualnych właścicieli domów jednorodzinnych, chcących inwestować w zbiorniki na wodę deszczową. Jak przedstawia się przyszłość tego programu w 2024 roku?

Perspektywy Programu "Moja Woda" na Rok 2024

Podczas gdy szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i daty nabory wniosków na rok 2024 jeszcze nie zostały oficjalnie ogłoszone, wśród ekspertów i praktyków z branży panuje optymizm co do kontynuacji wsparcia. Rozpoznanie znaczenia zagrożeń, takich jak susze czy przeciwdziałanie skutkom zjawisk ekstremalnych, skłania do przypuszczenia, że program "Moja Woda" nadal będzie kluczowym elementem strategii zrównoważonego gospodarowania wodą w Polsce.

Znaczenie Inwestycji w Infrastrukturę Wodną

Inwestycje w podziemne i naziemne zbiorniki na wodę deszczową są nie tylko świadomym krokiem w stronę zrównoważenia ekologicznego, ale również efektywnym metodą na ograniczenie wydatków związanych z gospodarowaniem wodą. W kontekście dofinansowań na rok 2024 warto podkreślić, że takie działania nie służą wyłącznie obniżeniu kosztów eksploatacji domu, ale także przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego, redukując nadmierne obciążenie sieci kanalizacyjnych i wspierając rezerwy wodne.

Rola Instytucji i Firm w Procesie Dofinansowania

Angażowanie się firm takich jak dotare, oferujących zarówno produkty, jak i wsparcie w procesie uzyskania dofinansowania, niewątpliwie wnosi dodatkową wartość dla przyszłych beneficjentów. Przygotowanie oferty skrojonej na miarę indywidualnych potrzeb, połączone z fachowym doradztwem i wsparciem na etapie aplikowania o dofinansowanie, są kluczowe dla efektywnej realizacji projektów.

Podsumowanie

Choć dokładne kontury programu "Moja Woda" na rok 2024 nadal czekają na oficjalne przedstawienie, zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie gospodarki wodnej pozostaje niezmienne. Dofinansowania na zbiorniki na wodę deszczową są strategiczną inwestycją w przyszłość, która może odmienić lokalne i globalne podejście do kwestii zasobów wodnych. Wszystko wskazuje na to, że program ten pozostanie istotnym narzędziem w przeciwdziałaniu kryzysowi wodnemu i kształtowaniu zrównoważonego rozwoju.

Źródła:

Komentarze