Oczomyjki bhp

Oczomyjki myjki do uczu bhp - najważniejsze aspekty 

W licznych zakładach pracy, gdzie występuje głównie niebezpieczeństwo kontaktu pracowników w połączeniu z substancjami żrącymi, jak i również toksycznymi oraz wysoką temperaturą bez wątpienia każdy indywidualny wypadek podczas wykonywanej pracy może jednak zakończyć się kalectwem bądź śmiercią osoby poszkodowanej. W związku, z czym pierwsza pomoc powinna zostać udzielona szybko oraz bezpośrednio w chwili zdarzenia. Powinno się to już odbywać przed przyjazdem pogotowia. 

Należy być także świadomym, że w żaden sposób nie wystarczą jednak dobre chęci czy tak zwane cykliczne szkolenia naszego personelu. Niezbędne okazują się być wszelkie rozwiązania techniczne, które w szczególny sposób umożliwiają ekspresowe działanie – również samemu poszkodowanemu.

Aktywne filtry

Oczomyjki – ich istota

Myjki dla oczu przeznaczone są do niezwykle szybkiego przemywania naszych oczu. Odbywa się to zgodnie z przeprowadzonymi badaniami. Powszechnie wiadomo, że zanieczyszczone oko posiada zdolność do samooczyszczania. Wykorzystywane jest to głównie poprzez naturalne mechanizmy. Zalicza się do nich mruganie oraz łzawienie. 

Niezwykle szybkie okazuje się być niezwykle szybkie przemycie oka. Musi odbyć się to w taki sposób, aby były one wypłukiwane zanieczyszczenia w taki sposób kierowany na zewnątrz oka.

Aktualne wymagania dotyczące oczomyjek

 Aktualne wymagania dotyczące myjek do oczu są dyktowane przez prawo i różnią się w zależności od rodzaju miejsca pracy. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli pracownicy są narażeni na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych lub mają dostęp do niebezpiecznego sprzętu, obowiązkowe jest zainstalowanie urządzenia oczyszczającego.

Obowiązek instalowania pryszniców awaryjnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym rozporządzeniem obowiązkowe jest instalowanie zarówno natrysków do przemywania oczu, jak i natrysków ratunkowych, które mogą być używane do przemywania całego ciała.

 Myjki do oczu i ciała są obowiązkowe na wszystkich stanowiskach pracy, na których istnieje ryzyko oblania substancjami żrącymi lub zapalenia się odzieży ochronnej. Muszą one być zainstalowane w odległości nie większej niż 20 m w poziomie od stanowiska pracy. Dotyczy to zarówno natrysków bezpieczeństwa do mycia całego ciała, jak i myjek do oczu. Istotne jest, aby natryski te mogły być uruchamiane automatycznie lub w inny sposób, mając na uwadze, że sprawność osób korzystających z tych urządzeń jest znacznie ograniczona. Prysznice bezpieczeństwa muszą być zasilane wodą niepodgrzewaną. Są to urządzenia, które muszą działać prawidłowo niezależnie od warunków pogodowych.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 21, poz. 73) we wszystkich obiektach, w których są przechowywane, używane lub transportowane kwasy nieorganiczne i zasady, należy zapewnić prysznice ratunkowe i myjki do oczu. Powodem instalowania natrysków ratunkowych jest fakt, że praca z substancjami żrącymi zawsze wiąże się z ryzykiem wypadku. W przypadku skażenia ciała lub oczu bardzo ważna jest możliwość udzielenia szybkiej pomocy. Z tego względu myjki do oczu i prysznice ratunkowe są niezbędne.

Działanie oczomyjki na czym polega?

 Myjki instaluje się w miejscach, w których możliwy jest kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, np. w laboratoriach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Zasadniczo zainstalowanie natrysku jest dobrym rozwiązaniem, jeśli dostęp do wody jest w jakiś sposób utrudniony.

Obowiązek instalowania pryszniców awaryjnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem obowiązkowe jest instalowanie zarówno natrysków do przemywania oczu, jak i natrysków ratunkowych, które mogą być używane do mycia całego ciała.

Oznakowanie i testowanie oczomyjki

 Myjki do oczu są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w razie wypadku. Przede wszystkim miejsce, w którym ma się znajdować oczomyjka, powinno być odpowiednio oświetlone. Nad samym urządzeniem musi znajdować się znak informacyjny dotyczący bezpieczeństwa, zgodny z normą PN-93/N-01256/03.

Jest chyba dla wszystkich oczywiste, że działanie myjek do oczu musi być zawsze bezbłędne. W praktyce oznacza to, że urządzenia tego typu powinny być regularnie testowane i konserwowane. Co dokładnie należy zrobić, aby myjki do oczu zawsze nadawały się do użycia w sytuacjach awaryjnych? Przede wszystkim warto uruchamiać je testowo przynajmniej raz w tygodniu. Regularne uruchamianie urządzenia pozwala oczyścić rury z osadów, które mogłyby zatkać wyloty. Jeśli podczas tego testu zostaną wykryte jakiekolwiek uszkodzenia, należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta naszej firmy.

 Konserwacja myjki do oczu to kluczowy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ważne jest, aby sprawdzać, czy myjka działa prawidłowo co najmniej raz w tygodniu, a najlepiej częściej. Podczas sprawdzania należy upewnić się, że strumień wody jest równomierny. W razie potrzeby należy odkręcić głowice natryskowe i wyczyścić filtry urządzenia. Po ponownym przykręceniu głowic należy ponownie sprawdzić, czy wszystko działa bez zakłóceń.

Rodzaje oczomyjek?

 W świecie myjek do oczu istnieje wiele różnych typów. Aby wybrać odpowiednią dla danego zakładu, warto zapoznać się z różnymi dostępnymi typami.

Po pierwsze, omówmy przenośne myjki do oczu. Są to łatwe w użyciu urządzenia wyposażone w kilkulitrowe zbiorniki na wodę, które zapewniają wysoki stopień wygody w instalacji i użytkowaniu.

Następnie omówimy naścienne urządzenia do płukania oczu. Te funkcjonalne myjki do oczu wyposażone są w elastyczny wąż o długości ok. 1,5 m i mogą być stosowane zarówno w sytuacjach awaryjnych, jak i do codziennego użytku.

Myjki te mogą być mocowane do podłogi i wyposażone są w wysokiej jakości miski z tworzywa ABS, uruchamiane za pomocą pedału lub dźwigni bocznej.

Te profesjonalne urządzenia mogą być stosowane w sytuacjach awaryjnych, takich jak gaszenie pożarów lub ratownictwo medyczne.

Kryteria wyboru oczomyjek:

 Przy wyborze myjki do oczu należy zwrócić uwagę na sposób montażu urządzenia. Można na przykład wybrać myjki do oczu montowane na stole, na podłodze lub na ścianie.

Ważna jest również funkcjonalność myjek do oczu. W wielu przypadkach przenośna myjka do oczu może być bardzo przydatna - na przykład podczas transportu rannej osoby do szpitala. Ponadto dobrym rozwiązaniem może być również funkcjonalny zestaw do przemywania oczu z prysznicem - takie zestawy zastępują oddzielne prysznice do przemywania oczu i prysznice bezpieczeństwa.

 Wybór środków do przemywania oczu jest bardzo ważnym zadaniem, ponieważ oczy są jednym z najważniejszych organów w naszym ciele. Wybierając płyny do przemywania oczu, należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

Kolor myjki - wbrew pozorom jest to bardzo ważne. Osoba, która będzie musiała korzystać z myjki do oczu, prawdopodobnie będzie miała problemy z widzeniem. Dlatego też dobrym rozwiązaniem są myjki w intensywnych kolorach, dzięki czemu poszkodowany łatwiej do niej dotrze, nie tracąc czasu na szukanie prysznica bezpieczeństwa;

Marka myjek do oczu - to również dość ważny parametr. Istnieją marki, które w branży uważane są za synonim wysokiej jakości. Kupując nasze produkty, możesz oczekiwać najwyższej funkcjonalności. Dobrą opcją może być również pewnego rodzaju okular Ellipse. Ważne jest, by wybierać sprawdzone rozwiązania;

Cena oczomyjki - wiadomo, że cena nie powinna być decydującym kryterium przy wyborze sprzętu, który ma tak duży wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy czy laboratorium, ale warto przed zakupem konkretnego sprzętu określić swój budżet i trzymać się go przy wyborze konkretnych rozwiązań.

 Oczopląs jest stanem, w którym oczy gwałtownie poruszają się do przodu i do tyłu lub na boki. Może on być spowodowany kilkoma czynnikami, takimi jak uraz, udar, uszkodzenie mózgu lub nadużywanie alkoholu i narkotyków.

Wyróżnia się trzy rodzaje oczopląsu:

-Oczopląs poziomy (obrotowy): Oczopląs poziomy charakteryzuje się mimowolnymi ruchami oka podczas patrzenia na określony obiekt. Ten rodzaj ruchu może być spowodowany przez niektóre leki lub schorzenia, takie jak choroba Alzheimera lub Parkinsona.

-Oczopląs pionowy (boczny): Oczopląs pionowy charakteryzuje się mimowolnymi ruchami, które występują, gdy obiekt jest oglądany pod kątem bocznym. Ten rodzaj ruchów może być spowodowany przez niektóre leki lub schorzenia, takie jak stwardnienie rozsiane (SM).

-Oczopląs drżeniowy (spazmatyczny): Oczopląs drżeniowy charakteryzuje się mimowolnymi ruchami, które występują podczas patrzenia na nieruchomy punkt w przestrzeni. Ten rodzaj ruchów może być spowodowany przez niektóre leki lub stany chorobowe, takie jak uraz pnia mózgu lub porażenie mózgowe (CP).