Prysznice bezpieczeństwa

Aktywne filtry

Miejsca, gdzie pracownicy wykonują czynności z udziałem agresywnych cieczy lub substancji łatwopalnych, zawsze narażone są na ryzyko wypadku. Jego następstwa mogą być różne, od skażenia ciała lub oczu po poparzenia różnego stopnia. Czasami nawet mimo podjęcia wszelkich kroków mających zapewnić bezpieczeństwo, zdarza się incydent. Wtedy właśnie z pomocą przychodzą prysznice bezpieczeństwa ratunkowe.

Prysznice bezpieczeństwa mają za zadanie jak najszybsze pozbycie się wysokiej temperatury, ugaszenie odzieży lub obmycie ciała osoby, z zagrażających zdrowiu i życiu substancji. Prysznice ratunkowe to gwarancja optymalnej pomocy, w nagłych wypadkach, z udziałem niebezpiecznych substancji lub ognia.

W naszej ofercie posiadamy prysznice bezpieczeństwa zarówno do oczu, jak i ciała z różnych materiałów wykonania. Prysznice bezpieczeństwa ratunkowe za sprawą ich małych gabarytów, mogą być montowane do sufitu, ściany lub nad drzwiami. Wykonane są najczęściej ze stali szlachetnej lub tworzywa, co zapewnia ich optymalną wytrzymałość.

 

Prysznice bezpieczeństwa przepisy

 Kraty przemysłowe są ważnym elementem przepisów regulujących bezpieczeństwo w środowisku przemysłowym. Stosowanie tych krat jest określone w licznych rozporządzeniach, w tym:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła (Dz. U. 2002, Nr 24, 19.02.2002).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali (Dz. U. 2000, Nr 3 z 30.12.1999).

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas produkcji, stosowania, magazynowania i transportu wewnętrznego nadtlenków organicznych (Dz. U. 1995, nr 37 z 1.03.1995).

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy elektrolitycznej obróbce powierzchni (Dz. U. z 1975 r. Nr 11 z 25.03.1975 r.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu arsenu i jego związków (Dz. U. 2007, nr 197, poz. 1429 z 25.10.2007).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, obróbce i stosowaniu chromu i jego związków (Dz. U. 2007r. Nr 197, poz. 1430, 25.10.2007).

 Prawo wymaga, aby prysznic bezpieczeństwa był zainstalowany w każdym pomieszczeniu, w którym istnieje ryzyko oparzenia lub zapalenia się odzieży, lub w którym do pracy używane są kwasy lub substancje żrące. Ponadto musi on być umieszczony w odległości nie większej niż 20 metrów od niebezpiecznych miejsc pracy, aby nie dopuścić do oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia się odzieży pracownika.

Wymagane jest również zainstalowanie pryszniców bezpieczeństwa tzw pryszniców awaryjnych w każdym pomieszczeniu, w którym istnieje ryzyko oparzenia lub zapalenia się odzieży roboczej, lub w którym występują nadtlenki, a temperatura utrzymuje się powyżej 0°C.

Ponadto prysznic awaryjny musi być zainstalowany wszędzie tam, gdzie przechowywany i gromadzony jest kwas siarkowy. Podobnie, prysznic awaryjny musi być zainstalowany wszędzie tam, gdzie przechowywany i gromadzony jest kwas solny.

Rodzje pryczniców bezpieczeństwa:

Prysznice bezpieczeństwa dzielą się na kilka typów w zależności od rodzaju obszaru, w którym są używane, i zagrożeń występujących w tym obszarze.

Pierwszą rzeczą, którą należy rozważyć, jest miejsce instalacji prysznica. Ogólnie rzecz biorąc, prysznice przemysłowe instaluje się w miejscach, w których istnieje ryzyko pożaru. Jednak w zależności od rodzaju pracy wykonywanej w tym obszarze mogą być potrzebne bardziej szczegółowe wymagania. Na przykład, jeśli instalujesz prysznic ratunkowy w laboratorium, w którym przechowuje się lub pracuje z łatwopalnymi cieczami, może być konieczne zainstalowanie specjalnego typu prysznica bezpieczeństwa, zwanego systemem mokrych rur.

Drugą kwestią, którą należy rozważyć przy wyborze prysznica przemysłowego, jest rodzaj zagrożenia, przed którym ma on chronić. Na przykład, jeżeli pracownicy będą pracować z węglowodorami lub innymi substancjami łatwopalnymi, może być konieczne zainstalowanie prysznica przeciwwybuchowego, aby mógł on wytrzymać ciśnienie spowodowane wybuchem lub pożarem.

 Dostępne są natryski bezpieczeństwa mocowane do sufitu. Prysznice te mogą być uruchamiane automatycznie lub za pomocą specjalnego uchwytu (w zależności od producenta). Przy wyborze tego typu prysznica należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wylewki i miski.

 W nagłych wypadkach posiadanie odpowiedniego prysznica bezpieczeństwa jest koniecznością. Na szczęście do wyboru jest kilka różnych typów pryszniców ratunkowych.

Jedną z opcji są prysznice przemysłowe montowane na ścianie. Znajdują one zastosowanie zwłaszcza w miejscach, w których montaż prysznica do sufitu będzie problematyczny.

Inną opcją są natryski bezpieczeństwa montowane na podłodze. Tego typu natryski ratunkowe wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na jakość użytych materiałów, stabilność oraz właściwe umiejscowienie.