Kontrola dostępu

Urbanistyka każdego miasta różni się od siebie. Pewne jej elementy pozostają jednak stałe, wpisując się niejako w  krajobraz metropolii. Podczas planowania miasta istotna jest kontrola dostępu do określonych miejsc, możliwa do regulacji dzięki specjalnym elementom. Współcześnie zaliczyć można do nich przede wszystkim blokady parkingowe, wszelkiego rodzaju słupki pojawiające się przed urzędami, szkołami czy miejscami dla pieszych, bariery ochronne i leśne. W dużych miastach ich obecność jest obowiązkiem pozwalającym na zachowanie pewnej estetyki, ładu a przede wszystkim należnego mieszkańcom bezpieczeństwa.

Aktywne filtry